DECLARAȚIE DE PROTECȚIE A DATELOR ONLINE

Notă de informare privind protecția datelor personale

Siteul web http://www.lockedup.ro/ aparține și este administrat de către societatea MEMORIAL SIC ART SRL, companie românească.

Date de contact:

 • 0731 701 013
 • e-mail: ✉ rezervari@lockedup.ro
 • punct de lucru: Str. Matei Voievod, Nr.124, Sector 2. București

Date fiscale:

 • CIF: 29166304
 • J40/11698/2011

Asociația Națională pentru Protecția Consumatorului: 021/9551 http://www.anpc.gov.ro/

Conform prevederilor legislative impuse de Uniunea Europeană prin Regulamentul General pentru Protecția Datelor cu caracter personal nr. 679/2016, completate cu legilația română în vigoare, MEMORIAL SIC ART SRL își asumă prevederile legislative și se obligă să administreze în condiții de siguranță și numai pentru scopurite declarate, datele cu caracter personal care sunt furnizate de dumnevoastră prin intermediul formularelor, e-mailurilor sau aplicațiilor noastre web.

Scopul colectării datelor precizate mai sus este cel declarat în secțiunea în care vă sunt solicitate datele dvs. și în funcție de opțiunile selectate, iar prin scop se poate identifica una sau mai multe din urmatoarele situații:

 • pentru îmbunătățirea calității serviciilor oferite de către MEMORIAL SIC ART SRL , astfel încât să vină în întâmpinarea nevoilor utilizatorilor și pentru a furniza noutăți despre acestea;
 • reprezintă facturarea serviciilor (după caz);
 • informarea cu privire la programările efectuate în cadrul site-ului nostru;
 • trasmiterea newsletterului și a oferteler ocazionale;
 • prestarea serviciilor de reclamă, marketing și publicitate.

Subscrisa, MEMORIAL SIC ART SRL prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, prin mijloace automatizate și manuale, destinate exclusiv executării serviciilor către clienți, emiterii facturilor fiscale (după caz), colectarea creanțelor legate de acestea (după caz) precum și rezolvării solicităritor dumneavoastră în legatură cu activitatea desfașurată de MEMORIAL SIC ART SRL.

Vă punem în vedere faptul că refuzul dumneavoastră poate determina imposibilitatea furnizării serviciilor/opțiunilor selectate/comandate.

Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către MEMORIAL SIC ART SRL și sunt comunicate numai următorilor destinatari:

 • angajaților/partenerilor responsabili de rezervarea dvs.
 • partenerilor care se ocupa de site-ul web pe care ați efectuat transmiterea datelor dvs.
 • transportatorilor pentru efectuarea corespondenței și a comunicărilor
 • terților implicați în îndeplinirea scopului vizat pentru persoanele vizate
 • terților implicați în îndeplinirea scopului comercial al societătii (partenerilor care se ocupă de contabilitate/declarații/fomalități/registre manuale/fizice/online)

Conform legislației in vigoare, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a vă opune procesării datelor, dreptul de retragere a consimțământului sau a datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați stergerea datelor.

Vă notificăm cu privire la faptul că orice persoană are dreptul de a se opune, în mod gratuit și fără nicio justificare, la prelucrarea datelor sale personale în scopuri de marketing direct.

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată către MEMORIAL SIC ART SRL la adresa de email ✉ rezervari@lockedup.ro sau prin poșta clasică la adresa Str. Matei Voievod, Nr.124, Sector 2. București.

Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informați cât mai curând posibil pentru a remedia situația, trimițând un email la adresa de email ✉ rezervari@lockedup.ro sau prin poșta clasică la adresa Str. Matei Voievod, Nr.124, Sector 2. București.

De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiției în cazul în care subscrisa nu se supune solicitării dvs. Datele dumneavoastră nu pot fi transferate în străinatate decât în măsura în care terții implicați nu sunt din România și acest lucru este necesar pentru îndeplinirea scopului.

 

Administrația,

MEMORIAL SIC ART SRL